สัมภาษณ์นางสุกุณฑี อนุราช ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 64 ทีมงานสถานีวิทยุม.ก.สงขลา ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา อ.สะบ้าย้อย เพื่อสัมภาษณ์นางสุกุณฑี อนุราช ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ในประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ (ภาคใต้) โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุม.ก.) กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ผ่านทาง AM 1269 kHz เว็ปไซต์ www.kurplus1269.com และทาง YouTube : ku radio thailandแล้วพบกันเร็ว ๆ นี้นะคะ ??