บุคลากร

นางสาวอารีน่า แวมามะ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา

v^Uffffffff

นางสาววิณีนาถ สุรกำแหง

นักวิชาการ

มิว

นางสาวณปภัช มณีแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

a005 a

นายณัฐภัทร สุทธิพิทยา

นักวิชาการ

พี่องค์1

นายสมชัย วัชระ

ช่างไฟฟ้า

wfiN

นายเธียรธัต ศศานนท์

นายช่างไฟฟ้า