ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ไหว้สักการะเจ้าที่ ณ อาคารพนมสมิตานนท์ ในการนี้ รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มาร่วมสักการะด้วย ทั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งหน่วยงานทั้ง 2 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ นำกระเช้าผลไม้มาร่วมแสดงความยินดีในวาระครอบ 60 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก. ได้กล่าวถึงวันคล้ายวันสถาปนา ว่า… “ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนทางการเกษตรของประเทศไทย สถานีวิทยุ ม.ก. จะยังสานต่อและยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดต่อไป เราสัญญา..”